UMMI

Zavod za izobraževanje

četrtek, 01 marec 2018 07:11

Novi mladinski delavec v okviru operacije Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1

V zavodu UMMI smo s 1. marcem začeli operacijo "Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1," ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. za izvajanje osem mesečne operacije je bilo odobrenih 11.100,00 evrov.

V sklopu izvajanja operacije je zaposlitev dobil Martin Nedoh, s katerim smo sklenili pogodbo za devet mesecev, med katerimi bo nabiral izkušnje pri delu z učenci in mladimi mentorji. Tako bo zaposlitev nadaljeval še mesec po zaključku operacije. Med drugim bo izvajal naloge koordinatorja projekta šol v naravi, v katerem šolarjem nudimo izvajanje kakovostnega programa, preko katerega razvijamo njihovo poznavanje različnih dejavnosti, od raziskovanja morske obale, ribolova pa do lokostrelstva ter zgodovine Debelega Rtiča. Koordiniral bo tudi izbirne vsebine za srednje šole iz celotne Slovenije. Usposobil se bo za mentoriranje vsebin iz njegovega strokovnega področja zgodovinopisja in književnosti in nato izvajal delavnice za mlade ter vodil ekskurzije. O vsem tem bo poročal širši javnosti. Pomagal bo vodji projekta pri organizaciji izobraževanja učiteljev in izobraževanja mladih mentorjev iz celotne Slovenije. Pomagal bo pri koordinaciji in izvedbi taborov za nadrjene učence. V počitniškem delu bo vključen v projekt Martinček, kjer bo sodeloval z mladimi mentorji, preverjal in nadziral bo njihovo dejavnost z otroki, ki prihajajo iz socialno ranljivih skupin. Po poteku operacije bomo tako dobili samostojnega in usposobljenega delavca, ki bo lahko razvijal in nadaljeval naše poslanstvo tudi v prihodnjih letih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

logo skaldlogoministrstvo  Sklad02

www.eu-skladi.si

 

Sofinancerji

MIZSUM

Kontakt

UMMI, zavod za izobraževanje Koper
Sončna ulica 17, p.p.838, 6103 Koper

telefontel./fax: +386 (0)5 62 88 620 
gsm: +386 (0)31 316 221
email: marija_ksenija@t-2.net