UMMI

Zavod za izobraževanje

ponedeljek, 18 oktober 2021 10:52

Okrogla miza srečanja nadarjenih razkrila sveže ideje in želje mladih - v naši družbi je veliko neizkoriščene moči

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem in UMMI, zavod za izobraževanje Koper sta organizirala okroglo mizo "Spodbujanje nadarjenih v ustvarjalnost in inovativnost", ki je potekala ob zaključku Srečanja nadarjenih in njihovih učiteljev oktobra 2021. Na dvodnevnem srečanju v Adrii Ankaran je sodelovalo devet slovenskih srednjih in osnovnih šol, strokovnjaki različnih strok in nekdanji udeleženci raziskovalnih taborov, imenovanih DUO-DUM. Slednji se na prostoru Slovenske Istre in Brkinov odvijajo že trideset let.

Osrednji namen srečanja je bilo spoznavanje in izmenjava dobrih praks na področju spodbujanja nadarjenih učencev in dijakov. Na zaključni okrogli mizi so mladi predstavili predloge za izboljšanje šolskega sistema, mature in dela z nadarjenimi. Učenci in dijaki so še dodali, da si želijo več sodelovanja, dela v skupinah, tovrstnih taborov in druženja med šolami.

Brez naslova

 

Gost okrogle mize dr. Kristijan Musek Lešnik, docent s Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo Univerze na Primorskem ter predsednik Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje pa je dodal, katere stvari je mogoče uresničiti. Glede na to, da en model šole ne more ustrezati vsem mladim in učiteljem, bi bila pomembna individualizacija in avtonomnost učiteljev. Otroke namreč po njegovem mnenju preveč usmerjamo v kalupe. V resnici pa nihče ne ve, kakšna znanja bodo potrebna čez deset let. Vemo pa, da se bomo z izzivi prihodnosti spoprijeli z ustvarjalnostjo. 

music

Docent s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem in sodelavec UNICEF-a dr. Ranko Rajović je na zaključnem delu prireditve izpostavil pomen dela z nadarjenimi otroki. Slednje mora sloneti na nelogičnih zgodbah, ki odpirajo našo ustvarjalnost. To je šola prihodnosti. Učenci se namreč skozi igro učijo in povezujejo različna področja. "Današnja šola se prepogosto zapira v rigidne sheme, preveč je faktografskega znanja ne pa učenja kritičnega, divergentnega in ustvarjalnega mišljenja," je dodala dr. Mara Cotič, dekanja Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Da bi ga našli in prebudili otrokov potencial, je potreben ustvarjalni učitelj, ki ne bo le razvil odkritega potenciala in možnosti, ki se skrivajo v učencu, ampak bo tudi spodbujal učence k nekonvencionalnim rešitvam. 6-okrogla-miza-5.jpg

Posnetek prvega dela okrogle mize.

Posnetek drugega dela okrogle mize.

Posnetek tretjega dela okrogle mize.

V zaključnem nagovoru je vodja projekta Marija Mahne, ki je 30 let vodila mlade v ustvarjalnost in za svoje delo leta 2013 prejela Nagrado Republike Slovenije na področju šolstva, povedala: "Na svoji profesionalni poti mi je najbolj žal za tiste, ki se v rigidnem šolskem sistemu niso znašli in so nato končali na stranpoteh življenja. Danes smo tako poudarili, da v naši družbi obstajajo neizkoriščene moči. Če bi naša država v šolski sistem vnesla ta spoznanja, da je nadarjene potrebno usmeriti v ustvarjalnost in inovativnost, potem bi pametno uporabili to našo energijo. To je namreč moč Slovenije. Moč se skriva v teh ljudeh, v njihovih možganih!"

Zbrani so se strinjali, da je vsestranski razvoj talentov nosilni steber naše prihodnosti ter temelj človeškega razvoja in napredka.

ummi logo 245

Sofinancerji

MIZSUM

Kontakt

UMMI, zavod za izobraževanje Koper
Sončna ulica 17, p.p.838, 6103 Koper

telefontel./fax: +386 (0)5 62 88 620 
gsm: +386 (0)31 316 221
email: marija_ksenija@t-2.net